ഗോളടിപ്പിച്ചു ബെർണാർഡോ സിൽവ, മികവ് തുടർന്ന് പോർച്ചുഗൽ

യുഫേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ തങ്ങളുടെ മികവ് തുടർന്ന് പോർച്ചുഗൽ. രണ്ടു ഗോളുകൾക്കും വഴി ഒരുക്കിയ ബെർണാർഡോ സിൽവയുടെ മികവിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് ആണ് പോർച്ചുഗൽ ചെക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ വീഴ്ത്തിയത്. പോർച്ചുഗല്ലിന് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അവർ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്. 33 മത്തെ മിനിറ്റിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരങ്ങൾ ഒരുമിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബെർണാർഡോ സിൽവയുടെ പാസിൽ നിന്നു ജോ കാൻസെലോ പോർച്ചുഗല്ലിന് മുൻതൂക്കം സമ്മാനിച്ചു.

20220610 030134

5 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം നെവസിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ചു ബെർണാർഡോ സിൽവ മറിച്ചു നൽകിയ പന്ത് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയ ഗോൺസാലോ ഗുയിഡസ് പോർച്ചുഗീസ് ജയം ഉറപ്പിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ അടിക്കാൻ ചെക് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്കിലും അവർ ഗോൾ മാത്രം കണ്ടത്താൻ ആയില്ല. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ 2 വിൽ പോർച്ചുഗൽ ഒന്നാമതും ചെക് റിപ്പബ്ലിക് മൂന്നാമതും ആണ്.