സ്റ്റെർലിംഗ് ഇനി ചെൽസിയുടെ താരം

Sterling

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ അറ്റാക്കിംഗ് താരം റഹീം സ്റ്റെർലിങിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ചെൽസി ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചു. ചെൽസിയുടെ 25 മില്യണും ആഡ് ഓണുമുള്ള ആദ്യ ഓഫർ സിറ്റി നിരസിച്ചു എങ്കിലും 55 മില്യൺ യൂറോയുടെ പുതിയ ബിഡ് സിറ്റി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 45 മില്യൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ ആയും 10 മില്യൺ ആഡ് ഓൺ ആയും സിറ്റിക്ക് ലഭിക്കും. ചെൽസിയുടെ ഈ സമ്മറിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ഫർ നീക്കം ആകും സ്റ്റെർലിങ്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആകെ 23 ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമെ സ്റ്റെർലിംഗ് സിറ്റിയിൽ സ്റ്റാർട് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. അവസരം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലബിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് സ്റ്റെർലിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്ത സീസണിൽ കരാർ അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കെ ആണ് സിറ്റി ഇത്ര വലിയ തുകയ്ക്ക് സ്റ്റെർലിങിനെ വിൽക്കുന്നത്‌. 27കാരനായ സ്റ്റെർലിങ് അവസാന 7 വർഷമായി സിറ്റിക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ട്.