സീനിയർ ഫുട്ബോൾ കിരീടം കാസർഗോഡിന്, ഫൈനലിൽ മലപ്പുറത്തെ തോൽപ്പിച്ചു

Picsart 22 11 13 19 58 15 928

സംസ്ഥാന സീനിയർ ഫുട്ബോൾ കിരീടം കാസർഗോഡ് സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ മലപ്പുറത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആണ് കാസർഗോഡ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു കാസർഗോഡിന്റെ വിജയം. ആദ്യ പകുതിയിലാണ് കാസർഗോഡ് വിജയ ഗോളായി മാറിയ ഗോൾ നേടിയത്. ഇനാസാണ് ഗോൾ നേടിയത്.

സെമിയിൽ കോട്ടയത്തെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച് ആയിരുന്നു കാസർഗോഡ് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയത്‌. മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ആണ് ഫൈനലിലേക്ക് വന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്തെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

20221113 195853