പൂനം യാദവിന്റെ മെഡൽ മോഹങ്ങള്‍ പൊലിഞ്ഞു, സ്നാച്ചിലെ മികവ് ക്ലീന്‍ ആന്‍ഡ് ജെര്‍ക്കിൽ നിലനിര്‍ത്താനാകാതെ താരം

വനിതകളുടെ 76 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ നിരാശയായി മാറി ഇന്ത്യയുടെ പൂനം യാദവ്. സ്നാച്ചിന് ശേഷം 98 കിലോയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന താരം ക്ലീന്‍ ആന്‍ഡ് ജെര്‍ക്കിലെ മൂന്ന് ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മെഡൽ ഇല്ലാതെ പുറത്ത് പോകുകയായിരുന്നു.

116 കിലോ ഉയര്‍ത്തുവാന്‍ ശ്രമിച്ച താരം അവസാന ശ്രമത്തിൽ കൃത്യമായി ഭാരം ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും ഡൗൺ സിഗ്നലിനായുള്ള ബസര്‍ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താരം ലിഫ്റ്റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതോടെ ആ ലിഫ്റ്റും അസാധുവാകുകയായിരുന്നു.