ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും എത്തി, എമ്പപ്പെ പി എസ് ജിയുടേത് മാത്രം

എമ്പപ്പെ ക്ലബ് വിടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പി എസ് ജിയും ഔദ്യോഗികമായി എമ്പപ്പെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3 വർഷത്തെ പുതിയ കരാർ ആണ് എമ്പപ്പെ പി എസ് ജിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. 300 മില്യൺ യൂറോ എമ്പപ്പെക്ക് സൈനിംഗ് ബോണസ് ആയി ലഭിക്കും. അതായത് 2500 കോടിയോളം രൂപ. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് എന്നല്ല കായിക ലോകത്ത് തന്നെ സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത ഡീലാണിത്.

ഇന്ന് എമ്പപ്പെ റയൽ മാഡ്രിഡ് പ്രസിഡന്റ് പെരസിനെ വിളിച്ച് താൻ പി എസ് ജിയിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏറെ ചർച്ചയായ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ സാഗക്ക് ആണ് ഈ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തോടെ അവസാനമാകുന്നത്.
20220404 015446

പി എസ് ജി വർഷം 50മില്യൺ യൂറോ വേതനമായി നൽകാൻ ആണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 400 കോടിക്ക് മുകളിൽ വരും ഇത്. എമ്പപ്പെയ്ക്ക് റയൽ നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം ആണ് ഈ തുക. എമ്പപ്പെയുടെ കരാറിൽ അടുത്ത പി എസ് ജി പരിശീലകനെ നിയമിക്കുന്നതിൽ വരെ എമ്പപ്പെക്ക് സ്വാധീനം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോചടീനോ അടുത്ത് തന്നെ ക്ലബ് വിടും എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.