ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടാനാകാതെ ഹിമ ദാസ്

200 മീറ്റര്‍ ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടാനാകാതെ ഇന്ത്യയുടെ ഹിമ ദാസ്. താരം തന്റെ ഹീറ്റ്സിൽ മൂന്നാമതായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. മൂന്ന് ഹീറ്റ്സിൽ നിന്നായി ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരാണ് യോഗ്യത നേടുന്നത്.

23.42 സെക്കന്‍ഡ് റേസ് അവസാനിപ്പിക്കുവാന്‍ എടുത്ത താരത്തിന് 0.01 സെക്കന്‍ഡുകള്‍ക്കാണ് ഫൈനലിലേക്കഉള്ള യോഗ്യത നഷ്ടമായത്. ഹിമ ആകെ സെമിയിൽ മാറ്റുരച്ച 24 താരങ്ങളിൽ 10ാമതായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത്.

ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് പുറമെ വേഗതയേറിയ രണ്ട് താരങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത ലഭിയ്ക്കും.