ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ മത്സരിക്കും എന്നു സൗരവ്‌ ഗാംഗുലി

20221015 235134

ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന താൻ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കും എന്നു സൗരവ്‌ ഗാംഗുലി. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം സേവനം അനുഷ്ടിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനു രണ്ടാം അവസരത്തിനു താൽപ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ബിസിസിഐ നിയമം അത് അനുവദിച്ചില്ല.

ഇതിനെ തുടർന്ന് ആണ് തന്റെ സംസ്ഥാനം ആയ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഗാംഗുലി തീരുമാനം എടുത്തത്. മുമ്പ് 5 വർഷം ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഗാംഗുലി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഐ.പി.എൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഗാംഗുലി നിരസിച്ചിരുന്നു എന്ന സൂചനകൾ വന്നിരുന്നു.