ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സ്വർണം നേടി ഇന്ത്യ

20220808 201136

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സ്വർണം നേടി ഇന്ത്യൻ സഖ്യമായ സ്വാതിക് സായിരാജ് റാൺകി റെഡി, ചിരാഗ് റെഡി സഖ്യം. ലോക റാങ്കിംഗിൽ 19 സ്ഥാനക്കാരായ ഇംഗ്ലീഷ് സഖ്യം ബെൻ ലൈൻ, ഷോൺ വെന്റി സഖ്യത്തെ ആണ് ഇന്ത്യൻ യുവ സഖ്യം മറികടന്നത്.

20220808 201746

നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ ആധികാരിക ജയം. ആദ്യ സെറ്റ് 21-15 നു നേടിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം രണ്ടാം സെറ്റ് 21-13 നു നേടി സ്വർണം ഉറപ്പാക്കി. ബാഡ്മിന്റണിൽ പുരുഷ സിംഗിൾസ്, വനിത സിംഗിൾസ് സ്വർണവും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ആണ് നേടിയത്.