ദാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പത്താം മെഡൽ, ഗുർദീപ് സിംഗിന് വെങ്കലം

20220804 020515

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ദാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പത്താം മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു ഗുർദീപ് സിംഗ്. 2018 ൽ ദാരോദ്വഹനത്തിൽ ഒമ്പതാം മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ആ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി. പുരുഷന്മാരുടെ 109 കിലോഗ്രാമിനു മുകളിലുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ആണ് ഗുർദീപ് സിംഗ് ഇന്ത്യക്ക് ആയി വെങ്കലം നേടിയത്.

20220804 020740

മൊത്തം 390 കിലോഗ്രാം ആണ് ഗുർദീപ് സിംഗ് ഉയർത്തിയത്. 167 കിലോഗ്രാം സ്നാച്ചിൽ ഉയർത്തിയ ഗുർദീപ് സിംഗ് ക്ലീൻ ആന്റ് ജെർക്കിൽ 223 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തി. മൊത്തം 405 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ താരം മുഹമ്മദ് നൂഹ് ദസ്തകിർ ഭട്ട് ആണ് ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയത്. അതേസമയം മൊത്തം 394 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തിയ ന്യൂസിലാന്റിന്റെ ഡേവിഡ് ആൻഡ്രൂ ലിറ്റി ആണ് ഈ ഇനത്തിൽ വെള്ളി നേടിയത്.