കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു സാങ്കെത് സർഗാർ

20220730 180425

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ ദാരോദ്വഹനത്തിൽ 55 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ 21 വയസ്സുകാരനായ മഹാരാഷ്ട്ര താരം സാങ്കെത് സർഗാർ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ചത്. 248 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്തിയ താരം ഇന്ത്യക്ക് വെള്ളി മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു.

സ്നാച്ചിൽ 113 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തിയ 21 കാരൻ ക്ലീൻ ആന്റ് ജെർക്കിൽ 135 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഉയർത്തി. മൊത്തം 149 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്തിയ മലേഷ്യൻ താരം മുഹമ്മദ് ആനിഖ് ആണ് ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയത്. ഇതിനു ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ച താരത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങളും ആയി പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.