ബംഗ്ലാദേശില്‍ ചരിത്രം കുറിക്കുവാന്‍ സഹായിച്ച താരങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര കരാര്‍ നല്‍കി വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്

ക്രുമാ ബോണ്ണര്‍, കൈല്‍ മയേഴ്സ് എന്നീ വിന്‍ഡീസിന്റെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ചരിത്ര വിജയം സാധ്യമാക്കിയ താരങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര കരാര്‍ നല്‍കി ക്രിക്കറ്റ് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്. ഇവരെ കൂടാതെ ജോഷ്വ ഡാ സില്‍വ, അകീല്‍ ഹൊസൈന്‍ എന്നിവര്‍ക്കും ആദ്യമായി വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് കേന്ദ്ര കരാര്‍ നല്‍കുകയാണ്.

18 താരങ്ങള്‍ക്കാണ് കേന്ദ്ര കരാര്‍ നല്‍കുമാന്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷിമ്രണ്‍ ഹെറ്റ്മ്യറിന് എന്നാല്‍ കേന്ദ്ര കരാര്‍ ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

Windiescentralcontract