ഇന്ത്യൻ U-23 താരങ്ങളെ ദി ഹണ്ട്രഡ് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കും

- Advertisement -

വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റിനായും ബി സി സി ഐ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ വിട്ടു നൽകാറില്ല. എന്നാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ദി ഹണ്ട്രഡ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. ദി ഹണ്ട്രഡ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ 23 താരങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ ബി സി സി ഐ അനുമതി നൽകും എന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുന്ന അണ്ടർ 23 താരങ്ങൾക്ക് അനുമതി ഉണ്ടാകില്ല. ബാക്കി ഉള്ള താരങ്ങൾക്ക് ടൂർണമെന്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആദ്യ ദി ഹണ്ട്രഡ് സീസൺ കൊറോണ കാരണം ഇതുവരെ നടത്താൻ ആയിട്ടില്ല. 2021 സീസൺ കഴിഞ്ഞാലെ ഇനി ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയു എന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്.

Advertisement