ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ ടെക്നോപാര്‍ക്ക് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ആദ്യ ഘട്ട നോക്ക്ഔട്ട് ഫിക്സ്ച്ചറുകള്‍ തയ്യാര്‍

Tpl2022 23

ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ ടെക്നോപാര്‍ക്ക് പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട നോക്ക്ഔട്ട് ഫിക്സ്ച്ചറുകള്‍ തയ്യാര്‍. മുരുഗന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് നടത്തിയ ആദ്യ ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ 88 ടീമുകള്‍ മാറ്റുരച്ചതിൽ നിന്ന് 29 ടീമുകള്‍ ആണ് നോക്ക് ഔട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

Tplknockoutphase1

ഇവരിൽ നിന്ന് 16 ടീമുകള്‍ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. ജനുവരി 26, 28, 29 തീയ്യതികളിലായാണ് ആദ്യ ഘട്ട നോക്ക്ഔട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക.