“സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ബാറ്റിംഗിൽ ഒരു വീക്നസും കണ്ടെത്താൻ ആകുന്നില്ല” – ഫ്ലെമിങ്

ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ബാറ്റിംഗിൽ ഒരു വീക്നസും കണ്ടെത്താൻ ആകുന്നില്ല എന്ന് മുൻ ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലമിംഗ്.

സൂര്യകുമാറിന് ബാറ്റിങിൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒപ്പം ബാറ്റിങിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ തുറന്നതും ആക്രമണാത്മകവുമായ ഒരു നിലപാടുണ്ട്, അത് അസാധാരണമായ നിരവധി മേഖലകളിൽ കളിക്കാൻ അവനെ അനുവദിക്കുന്നു. ഫ്ലമിങ് പറഞ്ഞു. ബൗളർമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബൗൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ ലെങ്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Suryakumaryadav

പന്ത് ഏത് ലൈനിൽ ആയാലും ആക്രമിക്കാനുള്ള മികവ് സൂര്യകുമാറിന് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ട്രൈറ്റ് ആയ ലൈനിലും ഷോർട്ട് ബോളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മികവുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ബലഹീനതയുടെ ഒരു മേഖല സ്കൈയുടെ ബാറ്റിംഗിൽ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫ്ലെമിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.