ഐ പി എൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഗിൽക്രിസ്റ്റ്

ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ വെച്ച് ഇപ്പോഴും ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് തുടരുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസ താരം ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ കൊറോണ വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് താരം ഇപ്പോഴും ഐ പി എൽ തുടരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്‌. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഐ പി എൽ പോലുള്ള പരുപാടികൾ തുടരുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഉയരുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ഗിൽക്രിസ്റ്റിന്റെ പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളവർ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കട്ടെ എന്നും തന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ട് എന്നും മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിക്ക് കീപ്പർ പറഞ്ഞു. ഐ പി എൽ തുടരുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഐ പി എല്ലിന് ഈ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തൽക്കാലമായെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നും ചോദിക്കുന്നു. ദിവസവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കൊറോണ കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.