ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ ഐപിഎലിന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിപ്പോൾ പറയാനാകില്ല

സെപ്റ്റംബർ – ഒക്ടോബർ ജാലകത്തിൽ ഐപിഎലിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സിഇഒ നിക്ക് ഹോക്ക്ലി. ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോർഡ് ഇതിപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാകൂ എന്നും ഹോക്ക്ലി പറഞ്ഞു.

പാറ്റ് കമ്മിൻസ് താൻ ഐപിഎലിന് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അത് പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളെ ദേശീയ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഐപിഎൽ യുഎഇ പാദം കളിക്കുവാൻ വിടില്ലെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎൽ കളിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളുടെ ക്വാറന്റീൻ ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചതേയുള്ളുവെന്നും ഇപ്പോൾ അവർ കൂടുംബത്തോടൊപ്പം ഒന്നിക്കുവാനും വിൻഡീസ് ടൂറിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കട്ടേയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോക്ക്ലി യഥാസമയത്ത് ഐപിഎൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചഉള്ള ചർച്ച താരങ്ങളും ബോർഡും ചേർന്ന് എടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.