ഒരു കളി കൊണ്ട് അല്ല താരങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്, പന്തിനെ പ്രതിരോധിച്ച് ദ്രാവിഡ്

ഇന്നലെ സിംബാബ്‌വെക്ക് എതിരെ കാർത്തികിന് പകരം പന്തിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും തിളങ്ങാൻ ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ പ്രകടനം മാത്രം വെച്ച് പന്തിനെ വിലയിരുത്താൻ ആകില്ല എന്ന് കോച്ച് ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

ഒരു കളി കൊണ്ട്‌ നമ്മൾ താരങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നില്ല, നമ്മൾ അവരെ കളിപ്പിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഒരു ഗെയിമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനം ആയിരിക്കില്ല എന്നും ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

Picsart 22 11 07 15 34 55 423

താരങ്ങളെ ടീമിൽ എടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ടീമിലെടുക്കുന്നത് എതിരാളികളെ കൂടെ കണക്കിൽ എടുത്തായിരിക്കും എന്ന് ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

ഋഷഭ് പന്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ 15 കളിക്കാരിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. എല്ലാവരും ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് അവരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരെ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നും ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.