ആർച്ചറിന്റെ മടങ്ങി വരവ് കരുതലോടെ മാത്രം

Picsart 22 11 26 21 39 30 702

ഇംഗ്ലീഷ് പേസ് ബൗളർ ജോഫ്ര ആർച്ചർ അവസാന 18 മാസമായി പരിക്ക് കാരണം പുറത്താണ്. താരം ഇപ്പോൾ പരിക്ക് മാറി പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആർച്ചറെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കരുതലോടെ മാത്രം ആയിരിക്കും എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്സ് പറഞ്ഞു.

ആർച്ചർ ക്രിക്കറ്റിലെ ഗെയിമിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളിലൊരാളാണ്, അവൻ തിരിച്ചുവരുന്നത് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ശരിക്കും നല്ലതാണ്,” സ്റ്റോക്സ് സ്കൈ സ്പോർട്സിനോട് പറഞ്ഞു.

Picsart 22 11 26 21 39 38 567

“തിരിച്ചുവരാൻ അദ്ദേഹം ശരിക്കും കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ കരുതുന്നു. പരിക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെക്കാലം പുറത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. ജോഫ്ര ആർച്ചർ ഇനിയും പുറത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ”അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു

ജോഫ്രയെ ആഷസിന് മുമ്പ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും സ്റ്റോക്സ് പറഞ്ഞു.