ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും വെള്ളി മെഡൽ

Photo: india.com
- Advertisement -

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിമെഡൽ. ഇന്ന് നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ട്രാപ് ഇവെന്റിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ ഷിയോറാൻ വെള്ളിമെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. അതെ സമയം ഇതേ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാനവ്ജിത് സിങ് നാലാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപെടേണ്ടിവന്നു.

ഫൈനലിൽ 43/50 എന്ന നിലയിൽ പോയിന്റ് നേടിയാണ് ഈ പത്തൊൻപതുകാരൻ വെള്ളിമെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.  ചൈനീസ് തായ്‌പേയുടെ യാങ് കുന്പിക്കാണ് സ്വർണ മെഡൽ. ഇതോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് മെഡലുകളായി.

Advertisement