2032 ഒളിമ്പിക്സ് വേദി സ്വന്തമാക്കാൻ ഇരു കൊറിയകളും കൈകോർക്കുന്നു

2032 ഒളിമ്പിക്സ് വേദി സ്വന്തമാക്കാൻ ഇരു കൊറിയകളും കൈകോർക്കുന്നു. നോർത്ത് കൊറിയയും സൗത്ത് കൊറിയയും സംയുകതമായാണ് ഒളിമ്പിക്സ് വേദിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നത്. 2032ഒളിമ്പിക്സ് വേദിക്കായി ഇന്തോനേഷ്യയും ഇന്ത്യയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

2020 ടോക്കിയോ സമ്മർ ഗെയിംസിൽ സംയുക്ത ടീമുകളെ അയക്കാനും നോർത്ത് -സൗത്ത് കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നപ്പോൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തത്.