ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഇനിയും നീട്ടാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല

- Advertisement -

ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഇനിയും നീട്ടാൻ ഒരു വിധത്തിലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ജപ്പാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2021ലും ഒളിമ്പിക്സ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല എന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ജപ്പാൻ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം നടക്കേണ്ട ഒളിൻപിക്സ് കൊറോണ കാരണം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിയത് തന്നെ ജപ്പാന് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നൽകുന്നുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും നീട്ടുന്നത് ആലോചിക്കാൻ ആവില്ല എന്ന് ജപ്പാൻ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടുന്നത് ജപ്പാന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക താരങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ഒരുക്കമാണ് നഷ്ടമാക്കുന്നത് എന്നും ജപ്പാൻ പറയുന്നു. 2022ലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നും യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ വരെ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്നുമാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്.

Advertisement