റഷ്യയിലും ലെക്ലെർക്ക്, തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും പോൾ പൊസിഷൻ

ഫോർമുല വണ്ണിലെ പുതിയ രാജകുമാരൻ ചാൾസ്‌ ലെക്ലെർക്ക് തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും ഗ്രാന്റ്‌ പ്രി പോൾ പൊസിഷൻ സ്വന്തമാക്കി. റഷ്യയിലും ചരിത്രം കുറിച്ച ഫെരാരിയുടെ യുവ ഡ്രൈവർ മെഴ്‌സിഡസിന്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൾട്ടന്റെ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് അതിജീവിച്ചത്. റഷ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 5 ഗ്രാന്റ്‌ പ്രീയും ജയിച്ച മെഴ്‌സിഡസ് നാളെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആവും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടരാൻ റേസിന് ഇറങ്ങുക.

ഹാമിൽട്ടൻ രണ്ടാമത് എത്തിയപ്പോൾ 13 മാസത്തെ തോൽവിക്ക് സിംഗപ്പൂർ ഗ്രാന്റ്‌ പ്രീയിലൂടെ അന്ത്യം കുറിച്ച ഫെരാരിയുടെ മുൻ ലോക ജേതാവ് സെബ്യാസ്റ്റൃൻ വെറ്റൽ ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാർക്ക് വെർസ്റ്റാപ്പന്റെ കടുത്ത പോരാട്ടം ആണ് വെറ്റൽ അതിജീവിച്ചത്. അതേസമയം ഹാമിൾട്ടന്റെ മെഴ്‌സിഡസ് സഹ ഡ്രൈവർ ബോട്ടാസ് അഞ്ചാമത് ആയി ആവും നാളെ റഷ്യയിൽ റേസ് തുടങ്ങുക.