പരിശീലനത്തിന് എത്താതെ ഗോർദൻ, എവർട്ടൺ വിട്ടേ മതിയാകൂ

Newsroom

20230127 103549

എവർട്ടൺ യുവതാരം ആന്റണി ഗോർദൻ ഇന്നലെയും പരിശീലനത്തിന് എത്തിയില്ല. ഇന്നലെ ക്ലബിനോട് പറയാതെ ആണ് ഗോർഡൻ പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് അവധി എടുത്തത്. എവർട്ടൺ വിടുകയാണ് തന്റെ ആവശ്യം എന്ന് ഗോർദൻ നേരത്തെ തന്നെ ക്ലബിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ റിലഗേഷൻ ഭീഷണിയിൽ ഉള്ള എവർട്ടൺ ജനുവരിയിൽ ഗോർദനെ പോലൊരു താരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കിന്നില്ല. ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ അവസാനിക്കാൻ നാലു ദിവസം മാത്രമെ ബാക്കിയുള്ളൂ.

ന്യൂകാസിൽ 131834

ഗോർദൻ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിലേക്ക് പോകാൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. താരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ ഓഫർ ന്യൂകാസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എവർട്ടൺ ആ ഒഫർ തള്ളി. എവർട്ടൺ അറുപത് മില്യൺ പൗണ്ട് ആണ് യുവതാരത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ ചെൽസിയും ഗോർഡനായി രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു.