കർക്കിടാംകുന്നിൽ ജയവുമായി അൽ ശബാബ്

- Advertisement -

കർക്കിടാംകുന്ന് അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിൽ അൽ ശബാബ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു. ഇന്ന് കർക്കിടാംകുന്ന് സെവൻസിന്റെ ആറാം രാത്രിയിൽ ജിംഖാന തൃശ്ശൂരിനെ ആണ് അൽ ശബാബ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു അൽ ശബാബ് തൃപ്പനച്ചിയുടെ വിജയം. നാളെ കർക്കിടാംകുന്നിൽ മത്സരമില്ല‌

Advertisement