വമ്പൻ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടത്താൻ റയോള ഉണ്ടാവില്ല, സൂപ്പർ ഏജന്റ് അന്തരിച്ചു

ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ സൂപ്പർ ഏജന്റ് മിനോ റയോള അന്തരിച്ചു. 54 വയസുകാരനായ ഏജന്റ് മരണപെട്ട വിവരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം ട്വിറ്റാറിലൂടെ ആണ് അറിയിച്ചത്. ലോക ഫുട്ബോളിലെ വൻ താങ്കളുടെ ഏജന്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങളായി അസുഖ ബാധിതനായി ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു.

വമ്പൻ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടത്തുന്നതിൽ ഉള്ള മിടുക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് പ്രശസ്തനാക്കിയത്. നിലവിൽ ലോക ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഏതാനും കളിക്കാരുടെ ഏജന്റാണ്. ഏർലിംഗ് ഹാലൻഡ്, പോൾ പോഗ്ബ, ഡോണരുമ്മ, മിക്കിതാര്യൻ, ഇബ്രാഹിമോവിച്, മൊയിസ് കീൻ, ജെസി ലിംഗർഡ് അടക്കമുള്ളവരുടെ ഏജന്റാണ്.

പോൾ പോഗ്ബയെ ആക്കാലത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ റെക്കോർഡിൽ യുവന്റസിൽ നിന്ന് യൂനൈറ്റെഡിൽ എത്തിച്ചത് അടക്കം വൻ ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.