വില്ലക്ക് വീണ്ടും തോൽവി, ഡീനിയുടെ ഇരട്ട ഗോളിൽ വാറ്റ്ഫോഡ് ജയം

- Advertisement -

പത്ത് പേരുമായി കളിച്ചിട്ടും ആസ്റ്റൺ വില്ലക്ക് എതിരെ വാറ്റ്ഫോഡിന് മികച്ച ജയം. എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്കാണ് അവർ ജയിച്ചു കയറിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ട്രോയ് ഡീനിയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് അവരുടെ ജയത്തിൽ നിർണായകമായത്. ഇന്നത്തെ തോൽവിയോടെ ലീഗിൽ പതിനെട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് വില്ല.

ആദ്യ പകുതിയിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ വാറ്റ്ഫോഡിന് ഹാൾഫ് ടൈമിന് പിരിയും മുൻപ് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഡീനി ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി തീരാൻ 30 മിനുട്ട് ബാക്കി നിൽക്കേ മരിയപ്പ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായെങ്കിലും വാറ്റ്ഫോഡിന് ലീഡ് ഉയർത്താനായി. പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഡീനിയും പിന്നീട് സാറും ആണ് അവരുടെ ശേഷിക്കുന്ന ഗോളുകൾ നേടിയത്.

Advertisement