“മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ ഏറ്റവും മികച്ച സൈനിംഗ് ആണ് ലിസാൻഡ്രോ”

Picsart 22 11 29 00 41 19 091

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ സെന്റർ ബാക്കായ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിനെ പ്രശംസിച്ച് മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം പാട്രിസ് എവ്ര. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ ഏറ്റവും മികച്ച സൈനിംഗുകളിൽ ഒന്നാണ് ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് എന്ന് എവ്ര പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ട വീര്യം ആണെന്നും മുൻ യുണൈറ്റഡ് റൈറ്റ് ബാക്ക് പറഞ്ഞു. അതാണ് യുണൈറ്റഡ് ആരാധകർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് – കളിക്കാർ യുണൈറ്റഡ് ജേഴ്സിക്കു വേണ്ടി രക്തം ഒഴുക്കാാൻ തയ്യാറാകണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

ലിസാൻഡ്രോ 22 11 29 00 41 30 341

ആളുകൾ അവന്റെ ഉയരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌. അത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാനും വളരെ ചെറുതാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എവ്ര ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോട്ര്യും കളിക്കുമ്പോൾ വലുപ്പം പ്രശ്നമല്ല എന്നും എവ്ര പറഞ്ഞു.