സിംഗപ്പൂരിന് എതിരെ ജിങ്കൻ കളിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല

നാളെ ഇന്ത്യ വിയറ്റ്നാമിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിനെ നേരിടാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഇലവനിൽ ജിങ്കൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജിങ്കൻ വിസ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വിയറ്റ്നാമിൽ എത്താൻ വൈകിയിരുന്നു. അതു കൊണ്ട് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജിങ്കന് വിശ്രമം നൽകാൻ ആണ് സ്റ്റിമാചിന്റെ തീരുമാനം.

ജിങ്കൻ

ജിങ്കനും ചിങ്ലൻസനയും ആണ് വൈകി എത്തിയത്. ഇരുവരും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മാത്രമെ കളിക്കാൻ സധ്യതയുള്ളൂ. നാളെ അൻവർ അലിയും നരേന്ദ്രയും ഇന്ത്യയുടെ സെന്റർ ബാക്ക് കൂട്ടുകെട്ട് ആകാൻ ആണ് സാധ്യത. നാളെ വൈകിട്ട് 5.30നാണ് ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ മത്സരം.