ഒരു ഗോൾ അടിച്ചും രണ്ടു ഗോൾ അടിപ്പിച്ചും ട്രോസാർഡ്, അനായാസ ജയവുമായി ബെൽജിയം

അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ബുർകിനോ ഫാസോയെ എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചു ബെൽജിയം. ബെൽജിയം ആധിപത്യം കണ്ട മത്സരത്തിൽ ഇടക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ടീം അവരെ പരീക്ഷിച്ചു എങ്കിലും വലിയ വെല്ലുവിളി ഒന്നും റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന്റെ ടീം നേരിട്ടില്ല. ബ്രൈറ്റൻ താരം ലിയാൻഡ്രോ ട്രോസാർഡിന്റെ മിന്നും പ്രകടനം ആണ് അവർക്ക് മികച്ച ജയം സമ്മാനിച്ചത്.

മത്സരത്തിൽ 16 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ട്രോസാർഡിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്നു ഹെഡറിലൂടെ ഹാൻസ് വനകൻ ബെൽജിയത്തെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു. രണ്ടു മിനിട്ടുകൾക്ക് അകം തന്റെ ഗോളും ട്രോസാർഡ് കണ്ടത്തി. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ട്രോസാർഡിന്റെ കോർണറിൽ നിന്നു ഹെഡറിലൂടെ പകരക്കാനായി ഇറങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റിയൻ ബെന്റക്കെ ബെൽജിയം ജയം പൂർത്തിയാക്കുക ആയിരുന്നു.