ഒടുവിൽ മികവിനു അംഗീകാരം,നാലു ആഴ്‌സണൽ താരങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ!

Wasim Akram

വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്ക് ആയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ ഇടം കണ്ടത്തി നാലു ആഴ്‌സണൽ താരങ്ങൾ. സ്വിസർലാന്റ്, ഐവറി കോസ്റ്റ് എന്നിവർക്ക് എതിരെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മത്സരങ്ങൾ. ആഴ്‌സണലിൽ മിന്നും ഫോമിലുള്ള ആരോൺ റാംസ്ഡേൽ പിക്ഫോർഡ്, പോപ് എന്നിവർക്ക് ഒപ്പം ടീമിൽ ഇടം കണ്ടത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആയി ആദ്യ പതിനൊന്നിൽ കളിക്കാൻ റാംസ്ഡേലിന് തന്നെയാണ് മോശം ഫോമിലുള്ള പിക്ഫോർഡിനേക്കാൾ യോഗ്യത. പ്രതിരോധത്തിൽ ബെൻ വൈറ്റും ടീമിൽ ഇടം കണ്ടത്തി. സീസണിൽ അതുഗ്രൻ ഫോമിലാണ് ആഴ്‌സണൽ താരം. കരിയറിൽ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ ഇടം കണ്ടത്തിയ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്റെ യുവ താരം മാർക് ഗുഹയെക്ക് ഒപ്പം അലക്‌സാണ്ടർ അർണോൾഡ്, റീസ് ജെയിംസ്, കോണർ കോഡി, മിംഗ്സ്, ജോൺ സ്റ്റോൺസ് എന്നിവർ ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. അതേസമയം മോശം ഫോമിലുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരങ്ങൾ ആയ ഹാരി മക്വയർ, ലൂക് ഷ്വാ എന്നിവർ ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയത് വിമർശനം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി.

Ben White England Brighton

മധ്യനിരയിൽ ജോർദാൻ ഹെന്റേഴ്സൻ, ജെയിംസ് വാർഡ് പ്രോസ് എന്നിവർക്ക് ഒപ്പം യുവ താരങ്ങൾ ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഡം, മെസൻ മൗണ്ട്, ഡക്ലൻ റൈസ് എന്നിവർക്ക് ഒപ്പം സീസണിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിൽ മികവ് തുടരുന്ന കോണർ ഗാലഹർ ടീമിലെ തന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. മുന്നേറ്റത്തിൽ ഹാരി കെയിൻ, റഹീം സ്റ്റെർലിങ്, ജാക് ഗ്രീലിഷ്, ഫിൽ ഫോഡൻ എന്നിവർ ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. അതേസമയം സീരി എയിൽ എ.എസ് റോമക്ക് ആയി മികവ് പുലർത്തുന്ന ടാമി എബ്രഹാം ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. ടീമിലെ തന്റെ സ്ഥാനം ആഴ്‌സണൽ താരം ബുകയോ സാക്ക നിലനിർത്തിയപ്പോൾ സീസണിലെ അതുഗ്രൻ ഫോമാണ് സഹ താരം എമിൽ സ്മിത്ത് റോക്ക് തുണയായത്. സീസണിൽ ആഴ്‌സണലിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നാലു ഇംഗ്ലീഷ് യുവ താരങ്ങളെയും ടീമിൽ എടുത്ത ഗാരത് സൗത്ത്ഗേറ്റ് പക്ഷെ മോശം ഫോമിലുള്ള മക്വയർ അടക്കമുള്ളവരെ നിലനിർത്തിയത് വിമർശനം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട്.