ഇന്ത്യൻ U-17 ടീം ഒമാനെ തോൽപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 17 ടീം ഒമാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. ആദ്യ പതിനെട്ടു മിനുട്ടുകൾക്ക് അകം തന്നെ ഇന്ത്യ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തി. പത്താം മിനുട്ടിൽ ഗാങ്തെയിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗോൾ. 18ആം മിനുട്ടിൽ തോഖോം ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. 69ആം മിനുട്ടിൽ ലാല്പെക്ലുവ കൂടെ ഗോൾ നേടിയതോടെ വിജയം ഇന്ത്യ ഉറപ്പിച്ചു. 88ആം മിനുട്ടിൽ ആയിരുന്നു ഒമാന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യത റൗണ്ടിനായി ഒരുങ്ങുക ആണ്.