പള്ളാത്തുരുത്തിക്ക് ഹാട്രിക്ക്!! കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ ചുണ്ടൻ തുഴഞ്ഞ് നെഹ്റു ട്രോഫി കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു

Newsroom

Picsart 22 09 04 17 30 52 462

അറുപത്തി എട്ടാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ മഹാദേവികാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ ചുണ്ടൻ മുത്തമിട്ടു.  പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴഞ്ഞ കാട്ടിൽതെക്കേതിൽ ചുണ്ടൻ മൂന്ന് തുഴപ്പാട് വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.

എൻ ഡി സി കുമരകം തുഴഞ്ഞ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, പുന്നമടയുടെ വീയ്യാപുരം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും പോലീസ്റ്റിന്റെ ചമ്പക്കുളം നാലാമതും ഫിനിഷ് ചെയ്തു.

നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി

4 മിനിറ്റ് 30.77 സെക്കന്റ്‌ കൊണ്ടാണ് നടുഭാഗം ഫൈനൽസിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടൂർണമെന്റിലും പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് തന്നെ ആയിരുന്നു കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. അവസാനം നടുഭാഗം തുഴഞ്ഞും അതിനു മുമ്പ് ൽ പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ തുഴഞ്ഞുമായിരുന്നു വിജയം.

യു ബി സിയും കാരിച്ചാലും ഇത്തവണ ഫൈനലിൽ എത്തിയില്ല. യു ബി സി തുഴഞ്ഞ കാരിച്ചാൽ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ഒന്നാമത് എത്തി.

NTBR Final Timings:

1. കാട്ടി – 4.30.77
2. നടുഭാഗം – 4.31.57
3. വീയപുരം – 4.31.61
4. ചമ്പകുളം – 4.31.70