ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായി പാര പവർലിഫ്റ്റിങിൽ സ്വർണം സമ്മാനിച്ചു സുധീർ

Screenshot 20220805 082633 01

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആറാം സ്വർണം സമ്മാനിച്ചു സുധീർ, 7 വെള്ളിയും 7 വെങ്കലവും ഇതിനകം നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപതാം മെഡൽ ആണ് ഇത്. പാര പവർലിഫ്റ്റിങിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർണം സമ്മാനിക്കുക ആയിരുന്നു സുധീർ ഇന്ത്യക്ക്.

Screenshot 20220805 082646 01

ഫൈനലിൽ 212 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരെ ഉയർത്തിയ 27 കാരനായ സുധീർ ഹെവിവെയിറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ 134.5 പോയിന്റുകൾ ഫൈനലിൽ നേടിയാണ് സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്. പുതിയ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് റെക്കോർഡ് കൂടി ഇന്ത്യൻ താരം ഈ പ്രകടനത്തിലൂടെ കുറിച്ചു.