മെഡൽ ഒരു വിജയമകലെ, ബജ്‌രംഗ് പൂനിയ സെമിയിൽ

- Advertisement -

പതിനെട്ടാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായ ബജ്‌രംഗ് പൂനിയ സെമിയിൽ കടന്നു. താജികിസ്ഥാന്റെ അബ്ദുൽ ക്വാസിം ഫാസിയേവിനെ പരാജയപ്പെട്ടുത്തിയാണ് ബജ്‌രംഗ് പൂനിയ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയത്.

ടെക്ക്നിക്കൽ സുപ്പീരിയോരിറ്റിലാണ് ഇത്തവണയും താരത്തിന്റെ ജയം. 12-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് ബജ്‌രംഗ് പൂനിയ ടാജിസ്‌കിസ്ഥാൻ താരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ മെഡൽ ഒരു വിജയമകലെയാണ് ബജ്‌രംഗ് പൂനിയക്ക്.

Advertisement