സിംഗപ്പൂർ ഗ്രാന്റ്‌ പ്രീയിലും പോൾ പൊസിഷനിൽ ചാൾസ്‌ ലെക്ലെർക്ക്

- Advertisement -

തന്റെ മിന്നും ഫോമിൽ തുടർന്ന് ഫെരാരിയുടെ യുവ ഡ്രൈവർ ചാൾസ്‌ ലെക്ലെർക്ക്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രാന്റ്‌ പ്രീയും ജയിച്ച ലെക്ലെർക്ക് സിംഗപ്പൂരിലും പോൾ പൊസിഷൻ സ്വന്തമാക്കി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഗ്രാന്റ്‌ പ്രീ ജയം ആവും യുവ ഫെരാരി ഡ്രൈവർ നാളെ സിംഗപ്പൂരിൽ ലക്ഷ്യമിടുക.

യോഗ്യതയിൽ ലെക്ലെർക്ക് ഒന്നാമത് എത്തിയപ്പോൾ മെഴ്‌സിഡസിന്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൾട്ടൻ ആണ് രണ്ടാമത് എത്തിയത്. മൂന്നാമത് ഫെരാരിയുടെ ലെക്ലെർക്കിന്റെ സഹതാരം സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ എത്തിയപ്പോൾ നാലാമത് റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്‌സ് വെർസ്റ്റാപ്പൻ ആണ് എത്തിയത്. അതേസമയം നാളെ അഞ്ചാമത് ആയി ആവും മെഴ്‌സിഡസ് ഡ്രൈവർ ബോട്ടാസ് റേസ് തുടങ്ങുക.

Advertisement