ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്ല സ്റ്റേഡിയത്തിന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ പേര് നൽകാൻ ഒരുങ്ങി അധികൃതർ

- Advertisement -

ഡൽഹിയിലെ വിഖ്യാതമായ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്ല സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങി ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അന്തരിച്ച മുൻ സാമ്പത്തികകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ പേരാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുതുതായി നൽകാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകൻ കൂടിയായിരുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി ക്രിക്കറ്റിനെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒട്ടനവധി താരങ്ങളും അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ സൗഹൃദവലയത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മുൻ ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി. ദീർഘകാലം ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ഇരുന്ന ജെയ്റ്റ്‌ലി ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചക്കും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒട്ടനവധി മത്സരങ്ങൾ നടന്ന ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്ലയുടെ പേരു മാറ്റത്തിലൂടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ലക്ഷ്യം.

Advertisement