പുടിനെ ഹോണററി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ജൂഡോ ഫെഡറേഷൻ

Wasim Akram

Screenshot 20220227 211606

റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ കടന്നു കയറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധം ആയി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനെഹോണററി പ്രസിഡന്റ്സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ജൂഡോ ഫെഡറേഷൻ. യുദ്ധം കാരണം പുടിന്റെ പദവി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ആണെന്ന് ഫെഡറേഷൻ അറിയിക്കുക ആയിരുന്നു.

69 കാരനായ പുടിൻ മികച്ച ജൂഡോ താരമാണ്. നിരവധി മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു പരിചയമുള്ള റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അവസരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ജൂഡോ റിംഗിൽ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. ജൂഡോയിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിന് ഉടമ കൂടിയായ പുടിൻ വലിയ ജൂഡോ ആരാധകൻ കൂടിയാണ്.