യു.എസ് ഓപ്പൺ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ രണ്ടു മാച്ച് പോയിന്റ് രക്ഷിച്ചു സബലങ്കയുടെ ജയം, മുഗുരുസയും മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ

Wasim Akram

20220902 151259

യു.എസ് ഓപ്പൺ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തി ആറാം സീഡ് ആര്യാന സബലങ്ക. കയിയ കനെപിക്ക് എതിരെ ആദ്യ സെറ്റ് 6-2 നു കൈവിട്ട സബലങ്ക രണ്ടാം സെറ്റിൽ 5-1 നു പിറകിൽ ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് രണ്ടു മാച്ച് പോയിന്റ് രക്ഷിച്ചു സെറ്റ് ടൈബ്രൈക്കറിൽ നേടിയ താരം മത്സരത്തിൽ ഒപ്പമെത്തി. മൂന്നാം സെറ്റ് 6-4 നു നേടി തിരിച്ചു വരവ് പൂർത്തിയാക്കി സബലങ്ക മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറുക ആയിരുന്നു. മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് താരം ക്ലാര ബുരൽ ആണ് സബലങ്കയുടെ എതിരാളി. നാട്ടുകാരിയായ മേരി ബൗസ്കോവയെ 6-3, 6-2 എന്ന സ്കോറിന് മറികടന്ന ചെക് താരവും 22 സീഡും ആയ കരോളിന പ്ലിസ്കോവയും മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.

യു.എസ് ഓപ്പൺ

ചെക് താരം ലിന്റയെ 6-0, 6-4 എന്ന സ്കോറിന് തകർത്താണ് ഒമ്പതാം സീഡ് സ്പാനിഷ് താരം ഗബ്രീൻ മുഗുരുസ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ എത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ 5 തവണ എതിരാളിയുടെ സർവീസ് സ്പാനിഷ് താരം ബ്രൈക്ക് ചെയ്തു. മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ 21 സീഡ് ചെക് താരം പെട്ര ക്വിറ്റോവയാണ് മുഗുരുസയുടെ എതിരാളി. എതിരാളി പരിക്കേറ്റു പിന്മാറിയതോടെയാണ് ക്വിറ്റോവ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ എത്തിയത്. സീഡ് ചെയ്യാത്ത സ്പാനിഷ് താരം ക്രിസ്റ്റീനയെ 6-2, 7-5 എന്ന സ്കോറിന് തകർത്തു അമേരിക്കൻ താരവും 19 സീഡും ആയ ഡാനിയേല കോളിൻസും മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ എത്തി. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഒസാക്കയെ വീഴ്ത്തി ആയിരുന്നു താരം രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ എത്തിയത്.