രണ്ടാം സീഡും പുറത്ത്

വനിതകളിൽ ഒന്നാം സീഡ് ഹാലെപ്പിന് പുറകെ രണ്ടാം സീഡ് ഡെന്മാർക്കിന്റ കരോലിൻ വോസ്നിയാക്കിയും യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിൽ നിന്നും പുറത്തായി. സീഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സുറെങ്കോയാണ് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകളിൽ രണ്ടാം സീഡിനെ അട്ടിമറിച്ചത്. സ്‌കോർ : 6-4,6-2. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ മരിയ ഷറപ്പോവ, ഒസ്റ്റാപെങ്കൊ, മഡിസൺ കീസ്, സുവാരസ് നവാരോ, സിനൈകോവ എന്നിവർ മുന്നേറി.

പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ പ്രമുഖ സീഡുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. വിംബിൾഡൺ ചാമ്പ്യനായ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് മൂന്നാം സെറ്റ് അടിയറ വച്ചെങ്കിലും നാലാം സെറ്റ് അനായാസം നേടി മൂന്നാം റൌണ്ട് ഉറപ്പാക്കി. റോജർ ഫെഡറർ, നിക് കൈരഗൂയിസ്, മരിയൻ സിലിച്ച്, ഡേവിഡ് ഗോഫിൻ, റിച്ചാർഡ് ഗാസ്‌കെ എന്നിവരെല്ലാം മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ബൊപ്പണ്ണ അടങ്ങിയ സഖ്യം പുറത്തായി.