മിക്സഡിൽ ‘സഖ്യകക്ഷികൾക്ക്’ വിജയം

യുഎസ് ഓപ്പൺ മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ബ്രിട്ടൻ- അമേരിക്കൻ ജോഡിയായ ജെയ്മി മറെ- മാറ്റെക് സാൻഡ്സ് സഖ്യം കിരീടം ചൂടി. റൊസോൽസ്‌ക-മെക്‌റ്റിച്ച് സഖ്യത്തെയാണ് ഫൈനലിൽ മറെ-സാൻഡ്‌സ് സഖ്യം തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യ സെറ്റ് എതിരാളികൾക്ക് അടിയറ വച്ച ശേഷമായിരുന്നു ജേതാക്കളുടെ തിരിച്ചുവരവ്. സ്‌കോർ : 2-6,6-3,11-9. ആന്റി മറെയുടെ സഹോദരൻ കൂടിയായ ജെയ്മി മറെയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം യുഎസ് ഓപ്പൺ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് കിരീടമാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹിംഗിസിനൊപ്പം ചേർന്നായിരുന്നു മറെയുടെ വിജയം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം വിംബിൾഡണിൽ മുട്ടിലെ പരിക്കിന്റെ വേദനയിൽ കോർട്ടിൽ പിടഞ്ഞ് സ്ട്രച്ചറിൽ മടങ്ങിയ മാറ്റെക് സാൻഡ്സിന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയായിരുന്നു ഈ യുഎസ് ഓപ്പൺ വിജയം.