ഉഗ്രൻ ഫോമിൽ ഇഗ, യു.എസ് ഓപ്പൺ സെമിയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ പോളണ്ട് വനിത

യു.എസ് ഓപ്പൺ സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ഇഗ സ്വിറ്റെക്. എട്ടാം സീഡ് അമേരിക്കയുടെ ജെസിക്ക പെഗ്യുലയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ആണ് ഇഗ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോപ്പ് 10 താരങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഇഗ കുറിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ എട്ടാം ജയം ആയിരുന്നു ഇത്.

യു.എസ് ഓപ്പൺ

ആദ്യ സെറ്റ് 6-3 നു നേടിയ ഇഗ, രണ്ടാം സെറ്റ് ടൈബ്രൈക്കറിൽ ആണ് ജയം കണ്ടത്. മത്സരത്തിൽ 6 തവണ ബ്രേക്ക് വഴങ്ങിയെങ്കിലും 7 തവണ എതിരാളിയെ ഇഗ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ജയത്തോടെ യു.എസ് ഓപ്പൺ സെമിയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ പോളണ്ട് വനിതയായും താരം മാറി. സെമിയിൽ ആറാം സീഡ് ആര്യാന സബലങ്കയാണ് ഇഗയുടെ എതിരാളി.