ഒന്നാം സീഡ് ഹാലെപ് പുറത്ത്

- Advertisement -

വർഷത്തിലെ അവസാന ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ടൂര്ണമെന്റായ യുഎസ് ഓപ്പണ് അട്ടിമറിയോടെ തുടക്കം. ഒന്നാം സീഡും ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യനുമായ സിമോണ ഹാലെപ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. കായ് കനേപ്പിയാണ് 6-2,6-4 എന്ന സ്കോറിന് സിമോണയെ അട്ടിമറിച്ചത്. മറ്റുമത്സരങ്ങളിൽ വില്ല്യംസ് സഹോദരിമാർ, സ്റ്റീഫൻസ്‌, അസരങ്ക, സ്വിറ്റോലിന, പ്ലിസ്‌കോവ, മുഗുരുസ എന്നിവർ ജയിച്ചു

പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ സ്റ്റാൻ വാവ്‌റിങ്ക എട്ടാം സീഡായ ഗ്രിഗോർ ദിമിത്രോവിനെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ അട്ടിമറിച്ചു. ഇക്കൊല്ലത്തെ വിംബിൾഡൺ ടൂർണമെന്റിലും വാവ്‌റിങ്ക ദിമിത്രോവിനെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2016 ലെ യുഎസ് ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻ കൂടിയാണ് സ്റ്റാൻ.

തന്റെ അവസാന ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുന്ന ഡേവിഡ് ഫെററർ ഒന്നാം സീഡ് നദാലുമായുള്ള മത്സരത്തിനിടെ പരിക്ക് മൂലം പിന്മാറി. മറ്റുമത്സരങ്ങളിൽ ഡെൽപോട്രോ, ആന്റി മറെ, ഇസ്‌നർ, റയോനിച്ച്, ഷാപവലോവ്, ആൻഡേഴ്‌സൻ, ഡൊമിനിക് തിം മുതലായ പ്രമുഖർ ജയത്തോടെ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു.

Advertisement