ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, ഷാപോവലോവിനെ ഞെട്ടിച്ച് 19കാരൻ ഹോൾഗർ റൂൺ

ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ 14-ാം സീഡ് ഡെനിസ് ഷാപോവലോവ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായി. കനേഡിയൻ താരം ഡെൻമാർക്കിന്റെ ലോക 40-ാം നമ്പർ താരം ഹോൾഗർ റൂണിനോട് ആണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 19കാരനായ ഹോൾഡർ റൂൺ 4-6, 3-6, 6-7 (4) എന്ന സ്കോറിനാണ് വിജയിച്ചത്. 53 അൺ ഫോഴ്സ്ഡ് എറർ ആൺ. ഷാപോലോവ് ഇന്ന് വരുത്തിയത്. ഹോൾഡർ റൂൺ ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ആദ്യ 20 റാങ്കിൽ ഉള്ള താരത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നത്.