സത്യന്‍ ജ്ഞാനശേഖരന്‍ പ്രധാന ഡ്രോയില്‍ കടക്കുവാന്‍ ഒരു ജയം അകലെ

- Advertisement -

ചൈന ഓപ്പണ്‍ പ്രധാന ഡ്രോയിലേക്ക് കടക്കുവാന്‍ സത്യന്‍ ജ്ഞാനശേഖരന് ഒരു ജയം കൂടി നേടണം. ഇന്ന് ലോക 66ാം നമ്പര്‍ സ്റ്റെഫാന്‍ ഫെഗെര്‍ലിനെതിരെ 4-3 ജയം സ്വന്തമാക്കിയാണ് സത്യന്‍ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നത്. പ്രധാന ഡ്രോയിലേക്ക് കടക്കുവാന്‍ ലോക റാങ്കിംഗില്‍ 51ാം നമ്പര്‍ താരം സെഡ്രിക്ക് നുയിടിങ്കിനെതിരെയാണ് സത്യന്‍ മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.

Advertisement