ചരിത്രം കുറിച്ച് സത്യന്‍ ജ്ഞാനശേഖരന്‍, ആദ്യ 25 റാങ്കില്‍ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ താരം

ലോക ടേബിള്‍ ടെന്നീസ് റാങ്കിംഗില്‍ ആദ്യ 25 റാങ്കിംഗില്‍ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ താരമായി സത്യന്‍ ജ്ഞാനശേഖരന്‍. ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിംഗില്‍ 24ാം സ്ഥാനത്താണ് താരം. 4 സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ഥാനം തന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന റാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞാഴ്ച നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ റൗണ്ട് 32ല്‍ എത്തിയ ഏക ഇന്ത്യന്‍ താരം കൂടിയായിരുന്നു സത്യന്‍.