ലോക റാങ്കിംഗില്‍ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ വനിത ഷൂട്ടര്‍മാര്‍

- Advertisement -

വനിത 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ റൈഫിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലോക റാങ്കിംഗില്‍ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍. അപൂര്‍വി ചന്ദേല ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ റാങ്ക് നിലനിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ അഞ്ജും മൗഡ്ഗില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. അതേ സമയം ഇന്ത്യയുടെ ഇളവേനില്‍ വാളറിവന്‍ 10 സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി 13ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മൂന്നാം റാങ്കിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു.

2200 റേറ്റിംഗ് പോയിന്റാണ് അപൂര്‍വിയ്ക്കുള്ളത്. മൗഡ്ഗിലിന് 1656 പോയിന്റും വാളറിവന് 1465 റേറ്റിംഗ് പോയിന്റുമാണുള്ളത്.

Advertisement