റാങ്കിംഗില്‍ 9 സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി ശുഭാങ്കര്‍ ഡേ

തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിംഗിലേക്ക് നീങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ ശുഭാങ്കര്‍ ഡേ. ജര്‍മ്മനിയില്‍ നടന്ന സാര്‍ലോര്‍ലക്സ് ഓപ്പണ്‍ സൂപ്പര്‍ കപ്പിലെ വിജയത്തോടെയാണ് താരം 9 സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി 55ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്നത്. ലിന്‍ ഡാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ശുഭാങ്കര്‍ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.