അമേരിക്ക സ്വര്‍ണ്ണ ജേതാക്കള്‍, ബോട്‍സ്വാനയെ അവസാന നിമിഷം പിന്തള്ളി നെതര്‍ലാണ്ട്സിന് വെള്ളി

പുരുഷന്മാരുടെ 4×400 മീറ്റര്‍ റിലേയിൽ അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യത്തോടെയുള്ള വിജയം. എന്നാൽ വെള്ളിയുറപ്പിച്ച ബോട്സ്വാനയെ അവസാന നിമിഷം പിന്തള്ളി നെതര്‍ലാണ്ട്സ് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയതാണ് മത്സരത്തിലെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനാകുന്നത്.

അമേരിക്ക സീസൺ ബെസ്റ്റ് സമയം ആയ 2:55.70 എന്ന സമയത്തില്‍ അമേരിക്ക സ്വര്‍ണ്ണമുറപ്പിച്ചോള്‍ അവിശ്വസീനയമായ അവസാന ലാപ്പ് ഓടിയ റാംസി അഞ്ചലയാണ് ബോട്സ്വാനിയന്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ തകര്‍ത്ത് നെതര്‍ലാണ്ട്സിന് വെള്ളി നേടിക്കൊടുത്തത്. 2:57.8 എന്ന സമയം ആണ് നെതര്‍ലാണ്ട്സ് നേടിയത്.

ബോട്സ്വാനിയന്‍ ഇതിഹാസം ഓടിയ ഐസക്ക് മക്വാലയ്ക്ക് വെങ്കല മെഡൽ കൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. അവസാന 20 മീറ്ററിലാണ് നെതര്‍ലാണ്ട്സ് ടീമിനെ പിന്തള്ളിയത്.