ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനു യോഗ്യത നേടി അരോകിയ രാജീവ്

- Advertisement -

പട്യാലയില്‍ നടക്കുന്ന ഫെഡറേഷന്‍ കപ്പില്‍ 45.73 സെക്കന്‍ഡുകളില്‍ മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലെ പുരുഷ വിഭാഗം 400 മീറ്ററിനു യോഗ്യത നേടി അരോകിയ രാജീവ്. 45.85 സെക്കന്‍ഡ് എന്ന യോഗ്യത മാര്‍ക്കാണ് അരോകിയ രാജീവ് മറികടന്നത്. അതേ സമയം മുഹമ്മദ് അനസ് രണ്ടാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ 45.89 സെക്കന്‍ഡില്‍ മാത്രമേ അനസിനു മത്സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായുള്ളു. അതിനാല്‍ തന്നെ ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനുള്ള യോഗ്യത നേടുവാന്‍ അനസിനു സാധിച്ചില്ല.

Advertisement