പി എസ് ജിയുടെ ജൂലിയൻ ഡ്രെക്സ്ലർ ബെൻഫിക്കയിലേക്ക്

പി എസ് ജിയുടെ ജർമൻ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലിയൻ ഡ്രെക്സ്ലർ ബെൻഫികയിലേക്ക്. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ കൈമാറ്റത്തിൽ ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോണിൽ ആവും താരം പോർച്ചുകലിൽ എത്തുക. താരം പോർച്ചുഗലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതായും മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഔദ്യോഗിക കരാറിൽ ഒപ്പിടുമെന്നും ഫാബ്രിസിയോ റോമാനോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡ്രെക്സ്ലർക്ക് രണ്ടു വർഷം കൂടി പിഎസ്ജിയിൽ കരാർ ബാക്കിയുണ്ട്.

പുതുതായി മധ്യനിരയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ താരങ്ങളെ എത്തിച്ച പി എസ് ജി, ഒഴിവാക്കേണ്ട താരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ താരമായിരുന്നു ഡ്രെക്സ്ലർ. ഇത്തവണ ഒരു ലീഗ് മത്സരത്തിൽ പോലും താരത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഉടനെ പുതിയ തട്ടകം കണ്ടെത്താൻ താരത്തിന് പിഎസ്ജി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. 2017ൽ വോൾവ്സ്ബെർഗിൽ നിന്നും എത്തിയ ശേഷം പിഎസ്ജിക്കായി 198 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. ന്യൂകാസിലും താരത്തിന് പിറകെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബെൻഫിക്കക് ഇരുപതിയെട്ടുകാരനെ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. കൈമാറ്റം ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തികരിക്കാൻ ആണ് ടീമുകളുടെ ശ്രമം.